På din sida

von Euler & Partners är ett mindre, partnerdrivet och oberoende Family Office. Att vi är oberoende innebär att vi kan verka uteslutande för ditt bästa. Att vi är partnerdrivet borgar för kontinuitet, där du kan luta dig mot en långsiktig kontakt med en och samma rådgivare över tid. Och som en mindre aktör verkar vi med ett stort personligt engagemang.

En förmögenhet är ofta komplex och dagens omvärld ökar ständigt i komplexitet. Som vi ser det ökar därför också värdet av en personlig rådgivning som kan förstå helheten i din ekonomiska situation och hantera alla delar. Det är så vi arbetar och vårt mål är alltid att skapa långsiktiga kundrelationer som kontinuerligt växer i värde och förtroende.

Vad är ett
Family Office?

Ett Family Office skiljer sig från traditionella förmögenhetsförvaltare genom att erbjuda en helhetslösning. Utöver kapitalförvaltning arbetar ett Family Office med ett brett spektrum av tjänster och rådgivning, direkt eller indirekt kopplat till sina kunders ekonomi, till exempel juridiska frågor, skatt, välgörenhet, arvskiften, fastigheter och mycket annat.

Vad skiljer er från
en bank?

En bank är främst en säljorganisation. Vi är en köporganisation. Det innebär att rådgivningen hos en bank av nödvändighet utgår från bankens produkter. Vi utgår från våra kunder och har inga färdiga lösningar att sälja. Därför kan vi agera oberoende, fritt från andra agendor än våra kunders önskemål. I ett stort system, som en bank utgör, blir du som kund också segmenterad och hanterad. Undantagen ska bekräfta regeln. Hos oss är undantaget regeln. Varje åtagande vi gör är unikt och utgår från dig som kund.

Våra värderingar

von Euler & Partners värderingar genomsyrar alla delar av vårt arbete. De är också vårt löfte till dig som kund.

Tillgänglighet

Kontinuitet

Integritet

Lojalitet

Helhet

Kvalitet

Våra medarbetare

Paulina von Euler
VD, Founding Partner
Peder Kruse
Founding Partner
Stefan Widenfelt
Founding Partner
Henrik Kwarnmark
VD/CEO, Partner
Inger Wahldén
Financial Advisor, Partner
Björn Pettersson
Financial Advisor, Partner
Jens Bruneheim
Financial Advisor, Partner
Alexander Eriksson
Financial Advisor, Partner
Micaela Barnekow
Office Manager
Ewa Knowles
Administration
Maria Eriksson
Administration
von Euler & Partners grundades 2002 och är en del av Säkrakoncernen. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn.