Hos oss är undantaget regeln

I våra ögon är varje kund unik. Det skiljer oss från till exempel en bank eller andra förmögenhetsförvaltare, där en kund värderas och segmenteras utifrån färdiga mallar och där undantagen ska bekräfta regeln. Hos oss är undantaget regeln.

von Euler & Partners har inga produkter att sälja, inga färdiga lösningar på hyllan. Vi tror istället på att lyssna noga, få saker gjorda och att skräddarsy ett åtagande som utgår från dig — dina förhoppningar, dina förväntningar och dina farhågor.

Våra principer

Om vi skräddarsyr varje åtagande utifrån respektive kunds behov, vad är då signifikant för hur vi arbetar? Våra principer. De har väglett vårt arbete i över 20 år.

Allt utgår från kunden

Kunden kommer först. Allt annat kommer sen. Hur vi utvecklar vår verksamhet och våra processer kravställs först och främst på att de ska hjälpa oss att hjälpa våra kunder, anpassat utifrån deras behov och utan inverkan av andra agendor.

Kontinuitet har ett värde i sig

Att flytta pengar eller byta rådgivare är ofta en smärtsam process. Därför ser 
vi kontinuitet som ett värde. Vi är ett mindre och partnerdrivet företag vilket borgar för långsiktiga relationer, där våra kunder kan luta sig mot en nära kontakt med sin personliga rådgivare över tid.

Tala är silver, lyssna är guld,
göra är platinum

Vi tror på att lyssna noga och få saker gjorda. Vi drivs av en vilja att hjälpa kunder lösa problem och uppnå sina mål. Vår övertygelse är att allt går att lösa. Vår uppgift är att få det gjort.

Expertis är en färskvara

De vassaste knivarna i lådan blir slöa om de inte slipas. Vi tror till exempel att en jurist utvecklas bäst i sällskap av andra jurister och genom aktuell erfarenhet ute i domstolarna. Därför väljer vi aktivt att inte ha funktioner som jurister eller revisorer in-house, utan istället utvärdera och arbeta i nära partnerskap med marknadens vassaste specialister inom respektive område. Idén är att om vi alltid kan vända oss till den mest kvalificerade expertisen så sänker vi också tröskeln för att lösa varje problem.

Ingen fråga för liten, inget 
engagemang för stort

Är det viktigt för kunden är det viktigt för oss. Ingenting är för litet för att vi inte ska ägna tid åt det. Det finns ingen begränsning annat än vårt kontaktnät eller vår kunskapsnivå.

Smart risk

Vi är långsiktiga förvaltare som arbetar för att uppnå varje kunds personliga mål för avkastning — till lägsta möjliga risk. Andra får gärna tycka att vi är tråkiga men vi tror på effektiv riskspridning, att få bra betalt för den risk vi tar och att investera i bolag som tjänar pengar.

Total tillgänglighet

Ett problem kan uppstå plötsligt, och värdet av att få rådgivning i en viktig fråga kan vara precis här och nu. Därför kan våra kunder alltid kontakta oss — 24/7 — oavsett vad det gäller. En kund ska aldrig behöva vänta mer än 24 timmar på återkoppling från oss.

Sälj inte

Ingen ska någonsin vara kund här av något annat skäl än att den vill vara här. Vi ska aldrig ha något att sälja annat än det engagemang vi ger och det förtroende vi får.

Att bli kund hos oss

Varför våra kunder väljer oss

Våra kunder kommer till oss för den kunskap, lyhördhet och lojalitet vi ger dem. De uppskattar skillnaden i att få en heltäckande och oberoende förmögenhetsrådgivning som verkar uteslutande för deras bästa. Deras mål är detsamma som vårt — att skapa en långsiktig relation som kontinuerligt växer i värde och förtroende.

Vilka kunder vi arbetar med

Vi hjälper såväl privatpersoner som privatägda företag, och många av våra kunder är både och. Utöver detta arbetar vi även på uppdrag av stiftelser. En förmögenhet kan vara både enkel och komplex. Men i regel tenderar komplexiteten i en ekonomi att växa i proportion med dess värde. Vår erfarenhet är att vi kan addera som mest värde för kunder med en förmögenhet från 10 miljoner och uppåt.

Så tar vi betalt

von Euler & Partners avgift är enkel och transparent. Vi tar betalt på samma sätt idag som när bolaget grundades 2002 och vår avgift följer branschpraxis. Den består dels av en fast del, kopplat till arbetet med administration och förvaltning, och dels av en rörlig del, som följer värdeutvecklingen av ditt kapital. Att arbeta med en rörlig del går hand i hand med vår princip om att alltid stå på kundens sida och gör att vi och våra kunder alltid har ett tydligt gemensamt incitament. Den rörliga delen har också alltid ett så kallat High Watermark, vilket innebär att rörlig avgift endast tas ut om portföljens värde överstiger det tidigare högsta uppnådda värdet.

Så formar vi ett skräddarsytt
engagemang för dig

Vi skiljer oss från andra i det att vi inte har några färdiga lösningar eller produkter att sälja. Ett första möte med oss består inte av en pitch, påståenden eller powerpoint-presentationer. Det består av frågor. Och det är genom att lyssna noga och förstå helheten i din unika situation som vi kan erbjuda en kvalificerad rådgivning som ser till alla delar och alla detaljer i dina önskemål och behov.

Vill du bli kund?

Kontakta oss så bokar vi ett möte.

Vanliga frågor och svar

von Euler & Partners grundades 2002 och är en del av Säkrakoncernen. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn.