Stiftelser

 

Från urkund till utdelning

von Euler & Partners är rådgivare till ett stort antal stiftelser; avkastningsstiftelser, insamlingsstiftelser och familjestiftelser som vi förvaltar och administrerar.

Uppdragen har olika karaktär. Vi är med från bildandet av en stiftelse, förvaltning av stiftelsekapital, administration och bokföring. Vi ser till att kapitalet ger förväntad direktavkastning och ger styrelsen råd och stöd.

Juridiken kring stiftelser är komplex. Det är viktigt att processen är genomtänkt – från urkund till utdelning. Vi samarbetar med de mest kompetenta inom stiftelseområdet.

“Utgångspunkten vid all stiftelseförvaltning är att den vilja som stiftaren har givit uttryck för i stiftelseförordnandet är heligt och skall följas”

Henning Isoz, f.d. Hovrättsråd

 

Vi är stolta rådgivare till bland annat:

von Euler & Partners von EulerWidenfeltKruse