Om oss

En heltäckande finansiell rådgivning

von Euler & Partners bildades 2002 och sedan dess har vårt mål varit att erbjuda ett begränsat antal klienter en heltäckande finansiell rådgivning. Vid behov kompletterar vi vår egen rådgivning med expertis som ingår i vårt nätverk. Det innebär att vi kan agera helt oberoende och uteslutande för våra klienters bästa.

von Euler & Partners är partnerägt och står under Finansinspektionens tillsyn.

Medarbetare

 1. Paulina von Euler

  Founding Partner, CEO paulina@voneulerpartners.se
  08-545 800 20
 2. Peder Kruse

  Founding Partner, CIO peder@voneulerpartners.se
  08 - 545 800 20
 3. Stefan Widenfelt

  Founding Partner, Risk Manager stefan@voneulerpartners.se
  08- 545 800 20
 4. Helene Söderholm

  CFO helene@voneulerpartners.se
  08 -545 800 20
 5. Inger Wahldén

  Partner inger@voneulerpartners.se
  08-545 800 71
 6. Björn Pettersson

  Partner bjorn@voneulerpartners.se
  08 - 545 800 23
 7. Oscar von Sydow

  Head of Client Operations & Client Manager oscar@voneulerpartners.se
  08- 545 800 80
 8. Hampus Axsäter

  Client Manager hampus@voneulerpartners.se
  08 -545 800 70
 9. Adam Bäcklin

  Client Manager adam@voneulerpartners.se
  08 - 551 156 30
 10. Jonathan Sjöö

  Portfolio Manager jonathan@voneulerpartners.se
  08 - 551 142 72
 11. Micaela Barnekow

  Office Manager micaela@voneulerpartners.se
  08 -545 800 32
 12. Anita Ahlström

  Senior Advisor info@voneulerpartners.se
  08-545 800 20
 13. Peter de Jounge

  Senior Advisor info@voneulerpartners.se
  08-545 800 20
 14. Rune Larsson

  Senior Advisor info@voneulerpartners.se
  08-545 800 20

Styrelse

Urban von Euler, Ordförande

Paulina von Euler, VD

Stefan Widenfelt

Peder Kruse

Marie Lidgard

Clas Reuterskiöld

 

Compliance

Advokat Marie Friman, Apriori Advokatbyrå AB

Revisor

Auktoriserade revisorerna Mikael Köver, We Audit och Johan Isbrand, LR Revision och Redovisning är Bolagets revisorer.

Klagomålsansvarig

Paulina von Euler, VD

von Euler & Partners von EulerWidenfeltKruse