Om oss

En heltäckande finansiell rådgivning

von Euler & Partners bildades 2002 och sedan dess har vårt mål varit att erbjuda ett begränsat antal klienter en heltäckande finansiell rådgivning. Vid behov kompletterar vi vår egen rådgivning med expertis som ingår i vårt nätverk. Det innebär att vi kan agera helt oberoende och uteslutande för våra klienters bästa.

von Euler & Partners är partnerägt och står under Finansinspektionens tillsyn.

Medarbetare

 1. Paulina von Euler

  VD, Founding Partner paulina@voneulerpartners.se
  08-545 800 20
 2. Peder Kruse

  Founding Partner peder@voneulerpartners.se
  08-545 800 20
 3. Stefan Widenfelt

  Founding Partner stefan@voneulerpartners.se
  08-545 800 20
 4. Henrik Kwarnmark

  vVD/CIO, Partner henrik@voneulerpartners.se
  08-545 800 81
 5. Inger Wahldén

  Financial Advisor, Partner inger@voneulerpartners.se
  08-545 800 71
 6. Björn Pettersson

  Financial Advisor, Partner bjorn@voneulerpartners.se
  08-545 800 23
 7. Jens Bruneheim

  Financial Advisor, Partner jens@voneulerpartners.se
  08-545 800 70
 8. Alexander Eriksson

  Financial Advisor, Partner alexander@voneulerpartners.se
  08-545 800 80
 9. Micaela Barnekow

  Office Manager micaela@voneulerpartners.se
  08-545 800 32
 10. Ewa Knowles

  Administration ewa@voneulerpartners.se
  08-545 800 31
 11. Maria Eriksson

  Administration maria@voneulerpartners.se
  08-545 142 72
 12. Jonathan Merlo Sjöö

  Senior Advisor info@voneulerpartners.se
  08-545 800 20
 13. Anita Ahlström

  Senior Advisor info@voneulerpartners.se
  08-545 800 20
 14. Peter de Jounge

  Senior Advisor info@voneulerpartners.se
  08-545 800 20

Styrelse

Viveka Strangert, Ordförande

Marie Lidgard

Jim Rotsman

Eva Pantzar Waage

Stefan Widenfelt

Urban von Euler

Compliance

Advokat Marie Friman, Apriori Advokatbyrå AB

Revisor

Martin Welén, PricewaterhouseCoopers

Klagomålsansvarig

Paulina von Euler, VD

von Euler & Partners von EulerWidenfeltKruse