Hållbart

Nu kan vi även förvalta hållbart!

von Euler & Partners har en lång historia av att förvalta kapital åt förmögna privatpersoner, stiftelser och institutioner. Förvaltningsfilosofin har alltid varit kapitalbevarande och långsiktig. Hållbar och etisk förvaltning blir mer och mer betydelsefullt och kommer vara en självklarhet på marknaden. Vi kan redan nu erbjuda våra klienter möjligheten att delta i framtiden och investera för en bättre värld.

För ytterligare information, vänligen kontakta oss via formuläret nedan.

Läs mer
von Euler & Partners von EulerWidenfeltKruse