Förvaltningsfilosofi

 

Gillar Du stabilitet och långsiktighet?

Vår förvaltningsfilosofi bygger på allokering – fördelning av tillgångar, exempelvis aktier, räntor, fastigheter och alternativa investeringar, utifrån vår omvärldsanalys.

När tillgångarna är rätt balanserade uppstår inte tvära kast mellan upp- och nedgångar. Studier visar att allokering är mer avgörande för en positiv avkastning, än de enskilda placeringarna. Fördelningen anpassas individuellt efter kundens ekonomiska förutsättningar, riskbenägenhet och placeringshorisont.

Genom vårt oberoende har vi tillgång till hela marknaden för finansiella instrument och kan därför investera i det som är mest fördelaktigt för Dig som kund.

Vårt arvode är delvis baserat på resultat – vi delar framgång och risk med våra kunder.

von Euler & Partners von EulerWidenfeltKruse