Förmögenhetsförvaltning

 

Vår affärsidé är motsatsen till stordrift

Vi har få och relativt stora uppdrag som vi förvaltar långsiktigt. Hos oss får Du och Din ekonomi fullt engagemang från våra medarbetare.

Individuella lösningar: För oss finns det inga rutinuppdrag och färdiga lösningar. Ingen förmögenhet är den andra lik och sammansättningen av tillgångarna varierar. Varje kund har sin syn på risk, avkastning, mål och framtid.

Öppen arkitektur: Våra förvaltningsteam skräddarsyr rådgivning och förvaltning för varje enskilt uppdrag. Vi är inte bundna till någon banksfär eller fondförvaltare. För våra kunder kan vi välja fritt det som är mest fördelaktigt och relevant på marknaden.

Snabb återkoppling: Som en erfaren men mindre aktör konkurrerar vi även med vårt engagemang och service. Vi är tillgängliga 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

Läs mer
von Euler & Partners von EulerWidenfeltKruse