Family Office

En komplett service för en komplex ekonomi

En stor ekonomi är komplex, tidskrävande och långt ifrån enkel att hantera. Vår Family Office-tjänst assisterar och avlastar våra klienter. Vi ser till att pengarna och livet inte blir samma sak.

Vårt erbjudande innehåller mer än kapitalförvaltning. Vi hanterar bolagstransaktioner, fastigheter i Sverige och utomlands, familjejuridik, skattefrågor, successioner och pensioner. Allt under ett tak.

Våra Family Office-klienter har förmögenheter som berör flera familjemedlemmar och generationer. Vi arbetar långsiktigt och metodiskt. Vi tror att aktiv allokering och låg risk är viktigt för att bevara en förmögenhet.

Next Generation

Det är inte enkelt att vara ung och få ett större kapital. Det är inte heller enkelt att vara rådgivare till sina egna barn i ekonomiska frågor. Eftersom ekonomi är vår profession har klienter genom åren frågat om vi kan guida och utbilda deras ungdomar. Denna rådgivning har successivt utvecklats till att vi idag är finansiella mentorer.

Vi är även rådgivare vid arvsskiften och har insikt om komplicerade och känsliga frågor som kan uppstå. Börja tala om arvskifte och succession i god tid. Ett planerat och väl underbyggt arvskifte är alltid bättre än ett oplanerat.

 

von Euler & Partners von EulerWidenfeltKruse