Välkommen till von Euler & Partners

 

Vill Du också ha en egen Finansavdelning?

En ökad komplexitet och en snabbt föränderlig värld, kräver helt andra kunskaper hos den som på egen hand vill förvalta sitt kapital. Sedan 2002 har von Euler & Partners erbjudit sina kunder en “egen” finansavdelning.

Det innebär bland annat att vi förvaltar våra kunders kapital, utvärderar olika investeringsförslag och hjälper till med skatter och juridik. Kort sagt agerar vi bollplank i alla finansiella frågor.

von Euler & Partners von EulerWidenfeltKruse